Nyheter  |  Affärsområden  |  Referenser  |  Om Astacus  | KontaktAnvänd kartor från hela värden eller koppla upp dig mot en egen WMS/TMS-server!
Skapa dina egna protokoll med JA/NEJ frågor, textfält med intervallkontroll & VÄLJ-frågor.


Supervision Online är en plattform för att samla in data i form av text, bild, film och ljud. Du kan göra tillsyn och besiktningar av i princip vad som helst - du styr själv hur symboler och frågeformulär ska se ut!

Hela världens kartor finns i appen och du kan placera ut symboler som representerar dina verkliga objekt. Med smarta filterfunktioner kan du sedan visa symbolerna på valfritt sätt, baserat på deras status. 

All data synkroniseras i realtid med en databas så att olika användare kan dela samma information.
Dina objekt representeras
av valfria symboler


Ta bilder för att tydligare
beskriva en avvikelse


Visa din position/
Visa andra enheters position


Realtidsuppdatering mot
vår databas

Skriv text i form av formulär, protokoll eller fritext


Filtrering efter status
   
Tekniska Verken i Linköping ansvarar för tillsynen av ca 1.600 brandposter, som ingår som en del i räddningstjänstens förebyggande verksamhet.

Tidigare använde man sig av papper och penna för att pricka av brandposterna vid tillsynen men man hade aldrig någon riktig överblick. Man valde istället Supervison Online som verktyg med syftet att primärt ge räddningstjänsten snabb åtkomst till uppgifter om brandposternas placering och status.

Man använder sig av en symboltyp som representeras i olika färger; vit, röd, orange, och grön. Grön symbol visar att brandposten är OK, orange att något är fel och måste åtgärdas, röd att brandposten måste ses över och vit att statusen är okänd.

Klicka här för att se hur Appen ser ut i verkligheten!


Varje brandpost i kartan är kopplad till ett frågeformulär sig som kommer från Tekniska Verkens GIS-system. Till varje svar på frågorna kan man koppla text, ljud, bilder och film.

Kartan som ligger till grund för orienteringen baseras på Google Maps som kan visas i vektorformat, satellitformat eller en kombination av båda. Man har även möjlighet att lägga på ytterligare lager efter behov, t.ex. en ledningskarta.

Det är bara fantasin som sätter gränserna, man kan använda Supervision Online till alla typer av tillsyner och besiktningar för att på ett koordinerat sätt få in all data.

Titta gärna på vår "Supervision Online"-filmen

”En app som är sådär enkel och klockren som man vill att en app ska vara. Alltid lika inspirerande att se när det blir helt rätt!”
Jonas Olsson, IT-strateg, Tekniska Verken, Linköping

”Att det finns ytterligare användningsområden inom våra verksamheter med samma grundfunktionalitet är solklart.”
Jörgen Lönnbring, division Vatten, NÄT, Tekniska Verken, Linköping
© Astacus AB | Norra Oskarsgatan 27A, SE-582 73 Linköping, Sweden | 013 - 485 01 91 | supervision@astacus.se | Säkerthetspolicy