Säkerhetspolicy

Denna webbplats drivs av, eller på uppdrag av Astacus AB, Norra Oskarsgatan 27A, 582 73 Linköping. Vi driver, eller har verkat för vår räkning, ett antal webbplatser och applikationer, och några av dessa ger dig möjlighet att registrera dig eller tillhandahålla oss med personlig information om dig själv. Registrering är ett krav för att fullt tillgodose våra tjänster. Konfidentialitetspolicy förklarar hur denna information används och hur du kan kontakta oss om du har några frågor eller orosmoment.

1. Vilken typ av information inhämtar vi?

Om du väljer att registrera dig på våra webbplatser frågar vi efter information som t ex namn, e-postadress och postadress, och telefonnummer. Våra webbplatser och applikationer kan innehålla andra, valfria frågeformulär med frågor om dina åsikter om diverse produkter och tjänster. Om du laddar ner innehåll från våra webbplatser eller applikationer kommer vi automatiskt att kontrollera informationen om maskinvara. Om du använder gemenskapsverktyg kan vi lagra innehållet och kommunikationerna som du skickar och tar emot, och vi förbehåller oss rätten att övervaka dina kommunikationer. Vi kan också komma att profilera din aktivitet och dina personliga preferenser när du besöker våra webbplatser eller använder våra applikationer (se "Cookies" nedan).
Införskaffa alltid medgivande innan du ger oss någon annans personliga information (t ex för skicka-till-en-vän-kampanjer). Se alltid till att den personliga information som du tillhandahåller är riktig och aktuell, och meddela oss alla ändringar.

2. Vad gör vi med den information vi samlar in?

Vi använder den information vi inhämtar för diverse ändamål:
För att driva våra webbplatser och applikationer samt tillhandahålla den information och de tjänster du efterfrågar, inklusive nerladdning, chattrum, anslagstavlor, kampanjer och tävlingar.
För att hantera dina kundtjänstförfrågningar.
För intern analys och undersökning för att förbättra våra webbplatser, applikationer och våra andra produkter och tjänster.
För att skicka dig nyhetsbrev och marknadsföringsinformation om Astacus produkter och tjänster, erbjudanden, produkter och tjänster från tredje parts företag, men endast så som lagen tillåter eller du efterfrågar (se "Hur man avprenumererar" nedan)
För att skicka administrativa e-brev (t ex om du glömmer bort ditt lösenord).
För att förhindra och upptäcka bedrägerier och felaktig användning av våra webbplatser, applikationer och tjänster.


3. Vem mer får tillgång till din information?

Våra närstående bolag, lokala distributörer och andra organisationer som arbetar åt oss kan också få tillgång till din information för att hantera informationen åt oss och för att tillhandahålla information och tjänster som du efterfrågar. Somliga av dessa företag kan hantera din information i länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), som t ex USA och Japan. Dataskyddslagstiftningen i dessa länder kan eventuellt inte erbjuda samma skyddsnivå som inom EES. Om du inte är nöjd med att vi överför din information på detta sätt bör du inte gå in på eller använda våra webbplatser eller applikationer.
I undantagsfall kan vi yppa din personliga information om lagen så kräver eller för att skydda eller försvara oss själva eller andra mot olagliga eller skadliga aktiviteter. Om vår verksamhet säljs eller omstruktureras kan din information överföras som en del av verksamheten.

4. Cookies

Somliga av våra webbplatser och applikationer innehåller cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats skickar till din dator för att registrera din online-aktivitet. Cookies kan komma att användas på våra webbplatser för att göra dina besök på våra webbplatser mer personliga, för att förbättra hur du använder vissa aspekter av våra webbplatser och för att registrera din online-aktivitet. Du kan stänga av cookies genom att justera inställningarna på din webbläsare, men om du gör detta kan det hända att somliga funktioner på våra webbplatser inte fungerar rätt.

5. Säkerhet

Vi vidtar affärsmässigt skäliga åtgärder för att skydda din personliga information. Dessa inkluderar att skapa processer och procedurer som minimerar oauktoriserad åtkomst till eller yppande av din information. Men vi kan dock inte garantera att utesluta all risk för att inkräktare använder din personliga information på fel sätt. Håll alla lösenord till dina konton hemliga och yppa dem inte för någon annan. Du måste kontakta oss omedelbart om du blir medveten om någon oauktoriserad användning av ditt lösenord eller andra brott mot säkerheten.
Anslagstavlor, chattrum och andra gemenskapsområden på våra webbplatser och applikationer är öppna för allmänheten. Du bör undvika att yppa någon information på dessa områden som kan identifiera dig eller någon annan. Vi ansvarar inte för att information som du yppar på dessa områden skyddas eller är säker.

6. Hur man avprenumererar

Om du inte vill motta någon mer marknadsföringsinformation från oss, följ länken från något marknadsföringse-brev, eller gå till registreringsområdet på webbplatsen där du är registrerad, och ändra dina kommunikationsalternativ. Alternativt, om du inte har registrerat på någon webbplats, skicka e-brev till supervision@astacus.se med "Unsubscribe" som rubrik.

7. Kontakta oss

Du har en lagstadgad rätt att veta vilken personlig information som en organisation har om dig och att veta hur informationen behandlas. Om du vill veta vilken information vi f n har om dig, kontakta oss via e-post till supervision@astacus.se eller vanlig post till Astacus AB, Norra Oskarsgatan 27A, 58273 Linköping, och ange addressen på den webbplats där du är registrerad. Observera att vi kan komma att be dig tillhandahålla personbevis och att debitera en liten administrationsavgift.© Astacus AB | Norra Oskarsgatan 27A, SE-582 73 Linköping, Sweden | 013 - 485 01 91 | supervision@astacus.se